Apple iPhone 5 - 16GB Black cũ
  • • Tặng Nắp lưng thời trang
  • Tình trạng máy : Máy đẹp 95%
  • Bảo hành tại Nhật Cường
  • Siêu thị có hàng: có 5 siêu thị
  Apple iPhone 5 - 16Gb White cũ
  • • Tặng Nắp lưng thời trang
  • Tình trạng máy : Như mới 99%
  • Bảo hành tại Nhật Cường
  • Siêu thị có hàng: có 4 siêu thị
  Apple iPhone 5 - 16GB Gold cũ
  • • Tặng Nắp lưng thời trang
  • Tình trạng máy : Như mới 99%
  • Bảo hành tại Nhật Cường
  • Siêu thị có hàng: có 6 siêu thị
  Apple iPhone 5 - 32Gb Black cũ
  • • Tặng ngay Nắp lưng thời trang
  • Tình trạng máy : Như mới 99%
  • Bảo hành tại Nhật Cường
  • Siêu thị có hàng: có 6 siêu thị
  Apple iPhone 4S - 16Gb Black cũ
  • • Tặng ngay Nắp lưng thời trang
  • Tình trạng máy : Như mới 99%
  • Bảo hành tại Nhật Cường
  • Siêu thị có hàng: có 1 siêu thị
  X ĐÓNG
  Thông báo